ДОГОВІР ОФЕРТИ

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови і порядок оформлення участі у тренуванні або участі в етапі змагань Cossacks Pitbike Cup та оплати цих послуг.
Цей Договір є угодою між Ляшенко Олексієм Миколайовичем (інтернет-магазин «Сossackscup.com ») (надалі по тексту – «Продавець») і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується «Покупець» (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).
Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця.
Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин.
1.2. У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти інтернет-магазину є факт натисканням на посилання «Зареєструватись» та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цієї угоди.
1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

2. Терміни та визначення
2.1. Сайт Продавця («Сossackscup.com»), створений для реєстрації та сплати участі у заходах Cossacks Cup, організованих Продавцем на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.
2.2. «Товар» — перелік Заходів Cossacks Cup , представлений в інтернет-магазині.
2.3. «Захід» — тренування та змагання, які організовує Продавець, згідно розкладу и опису, вказаному на сайті («Сossackscup.com»).
2.4. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається.

3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується надати можливість Покупцю приймати участь у Заходах Cossacks Cup, а Покупець зобов’язується оплатити і виповнити умови згідно Регламенту заходів, вказаному на сайті.

4. Порядок оформлення замовлення
4.1. Порядок оформлення замовлення наступний:
А) Покупець ознайомлюється з Регламентом;
Б) сплачує свою участь у обраному Заході, згідно вказаних тарифів;
В) після оплати Покупець потрапляє на сторінку с реєстраційною гугл-формою, самостійно заповнює онлайн-реєстрацію на обраний Заход, вказуючи контакти, номер операції про сплату та всі обов’язкові пункти, помічені зірочкою.
Г) отримує підтвердження реєстрації та свого стартового номеру.

5. Вартість, порядок оплати та повернення коштів.
5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-магазину Продавця.
5.2. Ціни на Товари і послуги можуть змінюватися в залежності від конкретного Заходу, що відбивається на цінах в інтернет-магазині. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, в разі, якщо той вже прийняв умови Продавця та здійснив у встановленому цим договором порядку оплату Товару (послуг).
5.3. Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочих днів (в розмірі 100% передплати) за допомогою банківського переказу грошей за допомогою Інтернет-банкінгу.
5.4. Повернення коштів при відмові приймати участь (за ініціативою Покупця) у вибраних Заходах Продавця не передбачено. При виникненні форс-мажорних обставин у Покупця – питання що до повернення коштів вирішується в індивідуальному порядку на розсуд Продавця.
5.5. Повернення коштів при скасуванні Заходів зі сторони Продавця здійснюється в повному обсязі на рахунок Покупця протягом 5 робочих днів після заяви про скасування Заходу.

6. Права та обов’язки сторін
6.1. Покупець зобов’язаний:
а) ознайомитись з Регламентом Заходів, який розміщений на сайті Продавця та прийняти його до виконання;
б) своєчасно оплатити участь у вибраних Заходах;
в) самостійно оформити реєстрацію на сайті.
6.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.
6.3. Інтернет — магазин зобов’язаний:
а) дотримувати умов цього договору;
б) провести Заходи згідно розкладу, заявленому на сайті;
в) інтернет-магазин не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб.
6.4. Інтернет — магазин має право:
а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

7. Відповідальність сторін
7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
7.2. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
7.3. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
7.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
7.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Інші умови
8.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті « Сossackscup.com»
8.2. Інтернет – магазин створений для дистанційної реєстрації учасників Заходів та сплати Покупцями реєстраційних внесків через Інтернет.
8.3. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.
8.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.
8.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення на реєстрацію означає повну згоду Покупця з умовами Публічної оферти Інтернет — магазину і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем.
8.6. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду інформації, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.
8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет — магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину та організації Заходів (контролю дотримання Регламенту і т.д.).
8.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті « Сossackscup.com » (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця. Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
8.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).
8.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

9. Термін дії цього договору
9.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в інтернет-магазині « Сossackscup.com » і діє до виконання всіх умов договору.